onszorgnetwerk Rotating Header Image

Ontstaan

Ontstaansgeschiedenis

Ons Zorgnetwerk is ontstaan uit de grootste vrouwen- en vormingsvereniging in Vlaanderen, m.n. KVLV.
KVLV is altijd erg actief geweest rond zorgthema’s, omdat heel wat leden rechtstreeks betrokken zijn op de zorg voor een naast familielid.
KVLV heeft deze vanzelfsprekende gratis zorg maar tevens onzichtbare zorg zichtbaar willen maken door ze bespreekbaar te maken en op de politieke agenda te zetten.

 

Ons Zorgnetwerk heeft de fakkel expliciet overgenomen en wil deze zorg niet alleen zichtbaar maken, maar ervoor ijveren dat mantelzorg maatschappelijk gewaardeerd wordt.
Zo hebben KVLV, Landelijke Thuiszorg en Landelijke Gilden in 1996 de handen in mekaar geslaan om de vzw Ons Zorgnetwerk op te richten.

 

Door onze specifieke ontstaansgeschiedenis onderscheiden wij ons van andere analoge verenigingen :

  • Wij leggen meer de klemtoon op de problematiek in de landelijke dorpen, waar de mobiliteit beperkt is, de dienstverlening dunner gezaaid, en de kwaliteit van de woningen gemiddeld slechter is dan in de stedelijke gebieden.
  • Wij hebben aandacht voor de grote groep zelfstandigen en landbouwers met hun eigen sociale zekerheid en pensioenopbouw. Loopbaanonderbreking, vervangingsinkomens bij ziekte enz. …, zijn onbestaand, waardoor dit een risicogroep is.
close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856