Mantelzorgers, de vergeten groep in het coronaverhaal

Nood aan fysieke ontmoeting met lotgenoten is hoog

“Pijnlijk”, vindt mantelzorgvereniging Ons Zorgnetwerk, “dat mantelzorgers zo onzichtbaar blijven tijdens de hele crisisperiode.” In geen enkel onderzoek of actieplan kwamen zij op de voorgrond.
Nochtans zijn ze een zeer essentiële schakel in de zorg. Ze hebben nu dringend nood aan ademruimte èn ontmoeting met lotgenoten.
Ons Zorgnetwerk vraagt de Nationale Veiligheidsraad om – zo snel mogelijk – mantelzorgondersteuning in groep terug toe te laten.

Het gaat hier om de vele onzichtbare zorghanden, die ver van de publieke schijnwerpers en zonder applaus, zorg dragen voor hun familielid of partner én die in deze coronaperiode, nog extra inspanningen dienden te leveren (geen poetshulp aan huis, geen dagopvang of kortverblijf mogelijk, geen oppasvrijwilligers, …).

Mantelzorgvereniging Ons Zorgnetwerk krijgt dagelijks oproepen van deze mantelzorgers. Aangrijpende verhalen van mantelzorgers die zich al tien weken volledig van de buitenwereld afsluiten om alleen nog voor een partner te zorgen, bang om deze te besmetten. Of van mensen die, in combinatie met een job zorg dragen voor een ziek kind én een zorgafhankelijke ouder.

Er komen signalen van uitgeputte mantelzorgers die hun naaste uit de instelling haalden, om er zelf voor te zorgen. Er zijn de ongeruste familieleden die al veel te lang geen zorg meer mogen dragen voor hun ouders in het woonzorgcentrum.

Wat ook de zorgcontext was: mantelzorgers hebben behoefte om op adem te komen én hun verhaal te kunnen doen. Ze missen het contact met lotgenoten, waarbij ze niet alleen steun vinden maar ook begrip en erkenning.

Ons Zorgnetwerk vraagt de overheid om snel werk te maken van een versoepeling van de maatregelen. Zodat mantelzorgverenigingen mantelzorgers terug kunnen samen brengen, in een beperkte groep én met naleving van alle nodige voorzorgsmaatregelen. Het is cruciaal dat zij terug veerkracht herwinnen. Want de meeste mantelzorgers zijn moe en voelen zich vergeten in de hele corona-aanpak.

We moeten hun stem nu beluisteren om het in de toekomst beter te doen!

Voor een interview met deze mantelzorgers kan u contact opnemen met Caroline Audoor, persverantwoordelijke van Ons Zorgnetwerk vzw – 0496/ 905 222

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856