onszorgnetwerk Rotating Header Image

Overzicht 24 uur

vooruitblik 2018

2017

“Samen met haar” – Steun voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met kanker

“Samen met haar” is een geschenkboek geschreven door Mieke Coeckelbergh voor vrouwen met kanker, hun geliefden en familie. Het boek wordt uitgegeven door zusterorganisatie Zorg-Saam met de steun van Kom op tegen Kanker. Het boek wil in eerste instantie een sterkte en steun zijn om elkaar beter te begrijpen en om er te zijn voor elkaar na een diagnose van kanker. Steun die onze mantelzorgers broodnodig hebben.

Ons Zorgnetwerk greep de lancering van het boek op 12 juni aan om aandacht te vragen voor de specifieke situatie van mantelzorgers die zorgen voor een naaste met kanker.

2016

Lancering publicatie Balanceren tussen kopstand & spagaat

Cover_Balanceren tussen…_15.indd

2014

foto

Lancering nieuwe publicatie ‘Sterker dan de navelstreng’

Ons Zorgnetwerk kreeg ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant voor ‘ Sterker dan de navelstreng’, een boek met aangrijpende getuigenissen van ouders die dag in dag uit zorgen voor een kind dat chronisch ziek is of een beperking heeft.  Elk verhaal is een pareltje van authenticiteit en getuigt van kracht en gedrevenheid, maar vooral van een positief geloof in ‘hun zorgenkind’.  Duiding rond de verschillende zorgaspecten en problemen waar  deze groep mantelzorgers mee worstelen, flankeren deinterviews.

Dit boek werd symbolisch gelanceerd op de dag van de mantelzorger, als ode aan de tomeloze inzet van alle mantelzorgers in Vlaanderen.

 

 

 

 

Persontmoeting met de ouders die meewerkten aan de publicatie op 20/06/2014 in het Hof van Vlaanderen te Langdorp

Enkele sfeerbeelden

 

IMG_3813IMG_3814

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greet, één van de mama’s uit het boek zet ter gelegenheid van de 24 uur van de mantelzorger, Hilde Verbinnen,  de verantwoordelijke van VZW Hof van Vlaanderen in de bloemetjes. ’t Hof bezorgt haar dochter Katrien (met een mentale beperking), een geschikte stageplek.  Greet heeft de stille hoop dat haar dochter hier later blijvend aan de slag kan.  Een dankbetuiging  is hier op zijn plaats gezien heel wat ouders met een ‘zorgenkind’ geconfronteerd worden met een lange zoektocht naar een geschikte werkplek.  Het zoeken naar een geschikte werkplek is dan nog maar één van de vele zoektochten: onderwijs, opvang- en begeleiding,… Naast een moeilijke zoektocht is het wachtlijstprobleem voor deze ouders een grote bekommernis.

 

foto2Mantelzorgers@themovies in Genk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

DSCF2307

Meer dan 40 gemeenten in Vlaanderen werden op 23 juni 2013 een rustbank rijker.  Een rusbank als symbool voor het belang aan adempauze voor de mantelzorger.

Klik op onderstaande titel voor een korte terugblik

verslag 24 uur van de mantelzorger

2012

Elk jaar belicht Ons Zorgnetwerk een ander facet om de mantelzorger verdiend in de kijker te zetten, of om zijn/haar zorgomstandigheden te verbeteren.

Ons Zorgnetwerk diende een project in bij de provincie Vlaams-Brabant, die mantelzorgverenigingen aanmoedigt om projecten ten voordele van mantelzorgers te ontwikkelen.

Ons Zorgnetwerk kreeg ondersteuning voor Er zijn, meer moet dat niet zijn’, een boek met  aangrijpende getuigenissen van mantelzorgers die hun geliefde(n) verloren zijn, meestal na een intense zorgperiode. Aan het woord komen zowel jonge als oudere mantelzorgers, vrouwen als mannen, die voor één of meerdere zieke mensen het allerbeste van zichzelf hebben gegeven. Elk verhaal is een pareltje van authenticiteit en getuigt van diep respect voor de levens- en stervenswensen van hun geliefden.

2011

In 2011 plaatsten Ons Zorgnetwerk en KVLV op 23 juni in elke Vlaamse provincie, een veld vol windmolentjes. Hiermee brachten zij symbolisch de massale inzet van mantelzorgers in beeld.

2010

In 2010 deed Ons Zorgnetwerk een onderzoek naar ‘het opname- en ontslagbeleid in ziekenhuizen’.

Een onverwachte of geplande ziekehuisopname van de persoon voor wie een mantelzorger zorgt, betekent wellicht extra stress en nog meer om aan te denken. Zowel het ziekenhuisverblijf als de terugkeer naar huis is vaak een vermoeiende periode.

Ons Zorgnetwerk ontwikkelde een checklist in de vorm van 24 tips om deze periode vlot te laten verlopen.

2009

Ons Zorgnetwerk bracht de ergonomische mistoestanden onder de aandacht: mantelzorgers zorgen vaak voor zwaar zorgbehoevende personen in onaangepaste woningen. Ons Zorgnetwerk ontwikkelde een checklist Levenslang Wonen waarmee mantelzorgers en patiënten hun woning kunnen screenen op veiligheid, toegankelijkheid en technische uitrusting. Meer aangepaste woningen helpen om zelf langer thuis verzorgd te kunnen worden, maar ook om de zorgomstandigheden van de mantelzorgers te verbeteren, waardoor zij de zorg langer kunnen volhouden.

2008

Ons Zorgnetwerk loofde prijzen uit voor rusthuizen die initiatieven ontwikkelen voor mantelzorgers. Mantelzorg stopt niet bij de thuiszorg. Er wordt nog al eens vergeten dat mantelzorgers de zorg blijven opnemen voor hun geliefd persoon ook wanneer deze naar een instelling verhuist. Ons Zorgnetwerk ging op zoek naar rust- of verzorgingstehuizen (of serviceflats) die initiatieven ontwikkelen die het mantelzorgers mogelijk maakt om positief betrokken te blijven bij de zorg van de nieuwe bewoner.

2007

Mantelzorgers die zorgen voor personen met een psychische problematiek.
Ons Zorgnetwerk maakte werk van de precaire positie en de maatschappelijk miskende rol van mantelzorgers in de zorg voor psychisch zieken.

2006

Gemeente als hefboom voor mantelzorg. Ons Zorgnetwerk ging op zoek naar de meest mantelzorgvriendelijke gemeenten in Vlaanderen. Op basis van 8 criteria beoordeelde een jury van mantelzorgers de ingezonden dossiers. De gemeenten Genk, Grimbergen, Nazareth, Lichtaart en Poperinge ontvingen de prijs van de meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Vlaanderen.

2005

De 24 uur van de mantelzorger was dat jaar een moment van bezinning Samen met Prof. Dr. Roger Burggraeve, Dr. Sybille Opdebeeck en Dr. Ria Grommen gingen wij op zoek naar de Zingeving in Zorg. Dit gesprek werd uitgezonden op Radio 1.

2004

Ons Zorgnetwerk bestaat 5 jaar en wil de mantelzorgers verwennen. Wij vroegen ons te laten weten welke mantelzorger een adempauze verdient Dankzij de Vlaamse Federatie voor Hoeve- en Plattelandstoerisme en Cera Foundation konden wij 18 maal een weekend of midweek voor 2 personen aanbieden op het platteland.

2003

Aandacht voor de combinatie van arbeid en zorg. Ons Zorgnetwerk vroeg speciale aandacht voor de zelfstandige mantelzorgers.

2002

Oproep om mantelzorgers te verrassen door een plaatje aan te vragen op Radio 2” Weekendwekker” en “Vragen staat vrij”. De verzoekjes voor mantelzorgers vulden de hele uitzending van “Vragen staat vrij”. Elk uur werd ook tekst en uitleg gegeven over mantelzorg

Ons Zorgnetwerk overhandigde 50 boeketten aan mantelzorgers. De selectie van de mantzelzorgers gebeurde door een oproep in de eigen bladen om een mantelzorger aan te duiden die een bloemetje verdiende.

2001

Lancering van de 24 uur van de mantelzorger naar aanleiding van de studie rond de typologie van de mantelzorger Anne Dedry – Mantelzorgers, doorbloeiers in het zorglandschap – 2001

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856