onszorgnetwerk Rotating Header Image

Aanbod

Wij willen:

  • Mantelzorgers zichtbaar maken in de samenleving wegens hun onmisbare bijdrage aan een zorgzame samenleving.
  • Ondersteuning bieden aan gebruikers van thuiszorgdiensten en aan mantelzorgers.
  • Samenwerken met de 5 andere erkende verenigingen en met alle dienstverleners op de eerste en tweede lijn.
  • Het draagvlak van de thuiszorg sterker en ruimer maken met aandacht voor de inbreng van onze leden.
  • Een signaalfunctie uitoefenen naar het beleid toe op gemeenschappelijk, provinciaal en Vlaams niveau, i.v.m. hiaten en pijnpunten in de thuiszorg.

Om dit te bereiken organiseren wij heel wat activiteiten en verspreiden wij informatie.

Ontdek ons volledige vormingsaanbod »

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856