onszorgnetwerk Rotating Header Image

Vormingsaanbod

Aanbod Ons Zorgnetwerk 2018

 

Elke vorming duurt +/- 2 uur en is bedoeld voor mantelzorgers (tenzij anders vermeld).

Voor vragen en informatie: onszorgnetwerk@ons.be of tel. 0470/29 11 16.

 

screenshot

NIEUW

najaar 2016  BOEKVOORSTELLING “Zorg zonder naam”, beknopt en toegankelijk basisboek voor mantelzorgers.  De lezing duurt ong. 1 uur.  Nadien kan er onder de vorm van een praatcafé nagepraat worden.

 

 

 

 

1.    Doolhof van voorzieningen, premies en tegemoetkomingen in de thuiszorg

In de thuiszorg bestaat er een grote variatie aan professionele hulpverleners, voorzieningen, premies, tegemoetkomingen , sociale en fiscale voordelen, die kunnen helpen om de zorg goed te organiseren en betaalbaar te houden.   Als leek zie je vaak door het bos de bomen niet meer.  Deze vorming geeft op een gestructureerd overzicht van wat er allemaal mogelijk is.

2.    “Goede afspraken maken goede vrienden” : maken van (financiële) afspraken in de thuiszorg

De bespreking van de verdeling van kosten en taken onder familieleden en vrienden, komt niet altijd openlijk op tafel.  Zowel voor de zorgbehoevende persoon en de mantelzorgers is het een geruststelling als de zakelijke en financiële kant van de zorg thuis goed geregeld is.  Er is ook aandacht voor de wettelijke regelingen met betrekking tot zorg en arbeid.

 

3.    Zorg voor adempauze

Dag in dag uit voor een zorgbehoevende ouder, zieke echteno(o)t(e) zorgen is voor mantelzorgers heel vanzelfsprekend maar vergt vooral veel energie.  Af en toe een korte adempauze inschakelen om zelf te recupereren is geen overbodige luxe.  Hoe kan ik als mantelzorger mijn evenwicht bewaren in mijn dagelijkse zorg ?  Waarom is adempauze zo belangrijk ? Hoe bouw ik adempauzes in, wie kan mij daar bij helpen ?

4.    Train de trainer : werven en koesteren van mantelzorgers (! Enkel voor professionelen)

Deze vorming richt zich tot vormingsverantwoordelijken, vormingswerkers en opleiders in de gezinszorg.  Het beoogt een sneeuwbaleffect. Het vormingspakket leert aan verzorgenden hoe ze mantelzorgers beter kunnen ondersteunen.
In het bijzonder om signalen van overbelasting te (h)erkennen en mantelzorgers proactief in het nemen van adempauzes te begeleiden.


5.    Korte voorstelling over mantelzorg en erkende verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers  (! Maximum 1 uur)

Deze inleiding geeft zicht op wie er in Vlaanderen aan mantelzorg doet en de maatschappelijke meerwaarde.  Er wordt eveneens stilgestaan bij de huidige sociologische en demografische ( r)evoluties inzake mantelzorg.  Ook de werking van de erkende verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers wordt kort toegelicht

 

6.    “Het lege nest syndroom”: Wat na een intense periode van  mantelzorg ?

Hoe pik je als mantelzorger de draad terug op na een intense periode van zorg voor een dierbare die overleden is ?  Op basis van een aantal getuigenissen staan we stil bij de verscheidenheid van verwerkingsprocessen.  Deze vorming geeft inzicht hoe elk zijn/ haar eigen weg moet zoeken om de draad weer op te pakken.

 

7.    Oei! Naar het ziekenhuis  – Oef! Weer naar huis – Oeps! Wat nu ?

Een onverwachte of geplande ziekenhuisopname van de persoon voor wie je mantelzorger bent, betekent wellicht extra stress en bijkomende beslommeringen.  Zowel het ziekenhuisverblijf als de terugkeer naar huis is vaak een vermoeiende periode.   In deze vorming geven we heel veel tips om deze periode vlot te laten verlopen.

 

8.    “Levenslang wonen”: Kan ik thuis… kan ik in mijn eigen huis blijven wonen ?

Een absolute meerderheid wil zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen in eigen huis ook als dit minder evident wordt.   Hoe toegankelijk is mijn woning ? Hoe veilig is mijn woning ? Is mijn woning technisch goed uitgerust op thuis verzorgd te worden ?   Wie kan mij helpen bij deze vragen ?  Hoe pakken we aanpassingen aan.

9. Balanceren tussen veiligheid en vrijheid. Hoe kan ik thuis iemand veilig verzorgen zonder die persoon in zijn vrijheid te beperken.

Als mantelzorger sta je soms voor een moeilijke keuze. Enerzijds wil je er alles aan doen om de risico’s op valincidenten, dwaalgedrag of zelfverwonding van je naaste tot een minimum te beperken. Anderzijds gun je hem of haar zoveel mogelijk bewegingsvrijheid.

Hoe zorg je voor een veilige omgeving zonder daarom iemand in zijn vrijheid te beperken?

In ziekenhuizen en woonzorgcentra is er al langer sprake over fixatie-arm beleid. Ook in de thuissituatie is dit mogelijk. De verschillende vormen van fixatie, het belang van fixatie-arme thuiszorg en de negatieve gevolgen van fixatie komen uitgebreid aan bod. Er wordt tijdens de vorming eveneens een uitgebreide demo gegeven over de alternatieve hulpmiddelen die in een thuisomgeving mogelijk zijn. Mantelzorgers krijgen indien gewenst de kans om te leren werken met de hulpmiddelen.

10. Mantelzorgcafé: “Werken en zorgen, geen makkelijke evenwichtsoefening”

Naar schatting is één Vlaming op vijf mantelzorger. Tussen de 10% en 25% combineert dan nog eens een job met mantelzorg. Dit is geen gemakkelijke evenwichtsoefening. Want werken en zorgen zijn twee andere werelden. Je zit als mantelzorger vaak letterlijk gesandwicht tussen je zorg, job en je eigen huishouden. Hoe maak je deze combinatie dagdagelijks waar? Welke verlofstelsels kunnen helpend zijn om mantelzorg vol te houden? Hebben deze gevolgen op korte en/of lange termijn? Hoe kan ik afspraken maken met mijn werkgever? Is mantelzorg überhaupt bespreekbaar op mijn werk?…

Tijdens dit mantelzorgcafé wordt er op een interactieve manier ingegaan op deze en andere vragen.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856