Ook in Vlaanderen zet Ons Zorgnetwerk in op mantelzorggroepen!

De waarde van mantelzorggroepen

Op dit ogenblik is Mary Mittelman, professor en onderzoeker aan de School of Medicine in de staat New York, en befaamd om haar baanbrekend werk in het kader van dementie op bezoek in Vlaanderen.

Ons Zorgnetwerk, een door de Vlaamse overheid erkende mantelzorgvereniging, beluisterde de resultaten van haar onderzoek en haar pleidooi voor “Family Counseling” of het coachen van mantelzorggroepen, dwz groepen van mantelzorgers (vaak familieleden) die zorg dragen voor eenzelfde persoon.

De resultaten zijn overtuigend. Het coachen van mantelzorggroepen:

  • Maakt mantelzorg meer bespreekbaar
  • Draagt bij tot een billijke taakverdeling tussen mantelzorgers onderling
  • Zorgt voor minder stressbeleving t.a.v. het gedrag van de persoon met dementie
  • Voorkomt spanningen en onenigheden tussen familieleden
  • Creëert een sfeer van respect en vertrouwen
  • Zorgt er voor dat mantelzorgers de zorg langer volhouden
  • Zorgt voor meer psychisch welbevinden en gemoedsrust bij mantelzorgers en de persoon voor wie zij zorg dragen (minder depressie)
  • Vermijdt residentiële opnames

De financiële vertaling

Maar er is meer, het onderzoek van Mittelman toonde aan dat in de Staat Minnesota (inwonersaantal vergelijkbaar met Vlaanderen) de potentiële besparingen die kunnen gecreëerd worden door Family Counseling bij mantelzorgers voor personen met dementie gigantisch zijn. Op een termijn van 15-jaar gaat het om een bedrag van 996 miljoen dollar (ongeveer 818 miljoen euro)![1]

Onderzoek op Vlaamse bodem

In Vlaanderen is er eveneens onderzoek lopende vanuit het Academisch Centrum voor Huisartsengeneeskunde aan de K.U. Leuven (o.l.v. Prof. Dr. Birgitte Schoenmakers), samen met Ons Zorgnetwerk, waarbij een methodiek ontwikkeld wordt voor het coachen van mantelzorggroepen. Het project gesteund door Cera, heeft een loopduur van 2 jaar, en Ons Zorgnetwerk zoekt op dit ogenblik nog mantelzorggroepen, die bereid zijn om mee te werken in het project.

Zo kan de methodiek van het coachen van mantelzorggroepen ook in Vlaanderen ingang vinden, naast de gekende methodieken van mantelzorgcafés, ontmoeting en lotgenotencontact die Ons Zorgnetwerk reeds aanbiedt.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek of de werking van Ons Zorgnetwerk, kan u terecht bij Hilde Weckhuysen, 0470 29 11 16. Ook getuigenissen van mantelzorgers zijn mogelijk.

Ons Zorgnetwerk maakt deel uit van Ons

[1] Long, K. H., Moriarty, J. P., Mittelman, M. S., & Foldes, S. S. (2014). Estimating the potential cost savings from the New York University Caregiver Intervention in Minnesota. Health Affairs, 33(4), 596-604.

 

 

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856